, , ,

PROPHYGRIPPAL

PROPHYGRIPPAL

Spray a beltéri klíma javítására

permetezéssel működik, és javítja a beltéri klímát. Azonnal semlegesíti a kellemetlen szagokat, és aromás illatot áraszt. Segít megelőzni és támogatni a szervezet saját védekezőképességét. A PROPHYGRIPPAL sikerrel csökkenti a terhelést, és ezáltal javítja a környezeti feltételeket.

Alkalmazás:
Permetezze a PROPHYGRIPPAL-t egyenletesen felfelé a helyiségben (lakótér, kisállat-tartó stb.). A hidegebb évszakban napi többszöri alkalmazás ajánlott.

Abpackung

200 ml / 6.76 Fl Oz e

EAN:

4027693003350

Inhaltsstoffe

< 5 % szerves savak, 50-75 % etanol, FRAGRANCES

Sicherheitshinweise:

P210 Tartsa távol a hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrásoktól. Ne dohányozzon, P260 Ne lélegezzen be füstöt/gázt/ködöt/ gőzt/ aeroszolt, P271 Csak szabadban vagy jól szellőző helyen használja., P280 Viseljen védőkesztyűt/ védőruhát/ szemvédőt/ arcvédőt., P305 + P351 + P338 HA SZEMBE VESZI: Óvatosan, néhány percig vízzel öblítse ki. Ha lehetséges, távolítsa el a meglévő kontaktlencséket. Folytassa az öblítést, P405 + P102 Tartsa zárva. Gyermekek elől elzárva tartandó, P501 A tartalmat/tartályt a regionális/nemzeti előírásoknak megfelelően a veszélyes hulladék gyűjtőhelyen kell elhelyezni.

Signalwort:

Veszély