, , ,

PROPHYGRIPPAL

PROPHYGRIPPAL

Ψεκασμός για τη βελτίωση του εσωτερικού κλίματος

λειτουργεί με ψεκασμό και βελτιώνει το εσωτερικό κλίμα. Εξουδετερώνει τις δυσάρεστες οσμές με άμεσο αποτέλεσμα και αποπνέει ένα αρωματικό άρωμα. Βοηθά στην πρόληψη και την υποστήριξη της άμυνας του οργανισμού. Το PROPHYGRIPPAL μειώνει αισθητά το φορτίο με επιτυχία και βελτιώνει έτσι τις περιβαλλοντικές συνθήκες.

Εφαρμογή:
Ψεκάστε το PROPHYGRIPPAL ομοιόμορφα προς τα πάνω στο δωμάτιο ανάλογα με τις ανάγκες (χώρος διαβίωσης, χώρος φιλοξενίας μικρών ζώων κ.λπ.). Κατά την ψυχρότερη περίοδο, συνιστάται επαναλαμβανόμενη καθημερινή εφαρμογή.

Abpackung

200 ml / 6.76 Fl Oz e

EAN:

4027693003350

Inhaltsstoffe

< 5 % οργανικά οξέα, 50 – 75 % αιθανόλη, FRAGRANCES

Sicherheitshinweise:

P210 Μακριά από θερμότητα, καυτές επιφάνειες, σπινθήρες, ανοιχτές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε, P260 Μην αναπνέετε αναθυμιάσεις/ αέρια/ ομίχλη/ ατμούς/ αερολύματα, P271 Χρησιμοποιήστε το μόνο σε εξωτερικούς χώρους ή σε καλά αεριζόμενο χώρο., P280 Φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτική ενδυμασία/ προστασία των ματιών/ προστασία του προσώπου, P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε τους υπάρχοντες φακούς επαφής εάν είναι δυνατόν. Συνεχίστε το ξέπλυμα, P405 + P102 Κρατήστε κλειδωμένο. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά, P501 Απορρίψτε το περιεχόμενο/περιέκτη σε σημείο συλλογής επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με τους περιφερειακούς/εθνικούς κανονισμούς.

Signalwort:

Κίνδυνος