Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Odpovědným orgánem ve smyslu zákonů o ochraně osobních údajů, zejména obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (DSGVO), je:

Arthur Schopf Hygiene GmbH & Co KG
Pfaffensteinstraße 1 83115
Neubeuern Německo

Výkonný ředitel:

Alexander Schopf
Telefon: +49 8035/9026 – 0
Fax: +49 8035/9026 – 90
E-mail: info(at)schopf-hygiene.de

Vaše práva subjektu údajů

Následující práva můžete kdykoli uplatnit prostřednictvím kontaktních údajů našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:

 • Informace o vašich údajích uložených u nás a o tom, jak jsou zpracovávány,
 • Oprava nepřesných osobních údajů,
 • Vymazání vašich údajů uložených u nás,
 • Omezení zpracování údajů, pokud ještě nemůžeme vaše údaje vymazat z důvodu zákonných povinností,
 • vznést námitku proti zpracování vašich údajů u nás a
 • přenositelnost údajů, pokud jste se zpracováním údajů souhlasili nebo jste s námi uzavřeli smlouvu.

Pokud jste nám souhlas udělili, můžete jej kdykoli odvolat s platností do budoucna.

Stížnost můžete kdykoli podat u dozorového úřadu, který je za vás odpovědný. Příslušný dozorový orgán závisí na spolkové zemi vašeho bydliště, vaší práce nebo údajného porušení. Seznam orgánů dohledu (pro neveřejný sektor) s adresou naleznete na adrese: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Účely zpracování údajů správcem a třetími stranami

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze pro účely uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Vaše osobní údaje nebudou předávány třetím stranám pro jiné než výše uvedené účely. Vaše osobní údaje budeme sdílet s třetími stranami pouze v případě, že:

 • jste k tomu dali svůj výslovný souhlas,
 • zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy s vámi,
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti,

zpracování je nezbytné k ochraně oprávněných zájmů a není důvod předpokládat, že máte převažující oprávněný zájem na nezveřejnění vašich údajů.

Odstranění nebo blokování dat

Dodržujeme zásady vyhýbání se datům a úspory dat. Vaše osobní údaje proto uchováváme pouze po dobu, která je nezbytná k dosažení zde uvedených účelů nebo která je stanovena různými zákonnými lhůtami pro jejich uchovávání. Po ukončení příslušného účelu nebo uplynutí těchto lhůt jsou příslušné údaje běžně blokovány nebo vymazány v souladu se zákonnými ustanoveními.

Shromažďování obecných informací při návštěvě našich webových stránek

Při vstupu na naše webové stránky se automaticky shromažďují informace obecného charakteru prostřednictvím souborů cookie. Tyto informace (soubory protokolu serveru) zahrnují například typ webového prohlížeče, použitý operační systém, název domény vašeho poskytovatele internetových služeb a podobně. Jedná se výhradně o informace, které neumožňují vyvozovat žádné závěry o vaší osobě.

Tyto informace jsou technicky nezbytné pro správné doručení obsahu vámi požadovaných webových stránek a jsou povinné při používání internetu. Jsou zpracovávány zejména pro tyto účely:

 • Zajištění bezproblémového připojení webových stránek,
 • Zajištění bezproblémového používání našich webových stránek,
 • hodnocení bezpečnosti a stability systému a
 • pro jiné administrativní účely.

Zpracování vašich osobních údajů je založeno na našem oprávněném zájmu vyplývajícím z výše uvedených účelů shromažďování údajů. Vaše údaje nepoužíváme k vyvozování závěrů o vaší osobě. Příjemci údajů jsou pouze odpovědný orgán a případně zpracovatelé objednávek.

Anonymní informace tohoto druhu použijeme v případě potřeby. statisticky vyhodnocovány za účelem optimalizace našich webových stránek a technologie, která je jejich základem.

Soubory cookie

Stejně jako mnoho jiných webových stránek používáme i my tzv. „cookies“. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se přenášejí ze serveru webové stránky na váš pevný disk. Automaticky nám tak poskytuje určité údaje, jako je IP adresa, použitý prohlížeč, operační systém a vaše připojení k internetu.

Soubory cookie nelze použít ke spuštění programů nebo k přenosu virů do počítače. Informace obsažené v souborech cookie nám umožňují usnadnit vaši navigaci a správné zobrazení našich webových stránek.

Údaje, které shromažďujeme, nebudou v žádném případě předávány třetím stranám nebo spojovány s osobními údaji bez vašeho souhlasu.

Naše webové stránky si samozřejmě můžete prohlížet i bez souborů cookie. Internetové prohlížeče jsou pravidelně nastaveny tak, aby přijímaly soubory cookie. Používání souborů cookie můžete obecně kdykoli deaktivovat prostřednictvím nastavení prohlížeče. Chcete-li zjistit, jak tato nastavení změnit, použijte nápovědu svého internetového prohlížeče. Upozorňujeme, že jednotlivé funkce našich webových stránek nemusí fungovat, pokud jste deaktivovali používání souborů cookie.

Kontaktní formulář

Povaha a účel zpracování:

Vámi zadané údaje budou uloženy za účelem individuální komunikace s vámi. Za tímto účelem musíte uvést platnou e-mailovou adresu a své jméno. Slouží k přiřazení požadavku a následné odpovědi na něj. Zadání dalších údajů je nepovinné.

Právní základ:

Zpracování údajů zadaných v kontaktním formuláři je založeno na oprávněném zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO).

Kontaktním formulářem vám chceme umožnit, abyste se na nás mohli obrátit jednoduchým způsobem. Vámi poskytnuté informace budou uloženy za účelem zpracování vašeho dotazu a pro případné další dotazy.

Pokud nás kontaktujete s žádostí o cenovou nabídku, budou údaje zadané v kontaktním formuláři zpracovány za účelem provedení předsmluvních opatření (čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO).

Příjemce:

Příjemci údajů jsou případně zpracovatelé objednávek.

 

Doba skladování:

Údaje budou vymazány nejpozději 6 měsíců po vyřízení žádosti.

Pokud vznikne smluvní vztah, podléháme zákonným lhůtám pro uchovávání údajů podle německého obchodního zákoníku (HGB) a po uplynutí těchto lhůt vaše údaje vymažeme.

Předepsané nebo vyžadované ustanovení:

Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné. Vaši žádost však můžeme zpracovat pouze tehdy, pokud nám sdělíte své jméno, e-mailovou adresu a důvod žádosti.

 

Šifrování SSL

Pro ochranu bezpečnosti vašich údajů při přenosu používáme nejmodernější metody šifrování (např. SSL) prostřednictvím protokolu HTTPS.

Používání služby Google Analytics

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, kterou poskytuje společnost Google, Inc. (dále jen Google). Služba Google Analytics používá „cookies“, což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači, které pomáhají webové stránce analyzovat, jak uživatelé stránky používají. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání těchto webových stránek se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Vzhledem k aktivaci anonymizace IP adresy na těchto webových stránkách však bude vaše IP adresa v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrácena společností Google. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google tyto informace používat za účelem vyhodnocování vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách a používáním internetu provozovateli webových stránek. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google.

Účelem zpracování údajů je vyhodnocování používání webových stránek a sestavování zpráv o aktivitách na webových stránkách. Na základě využívání webových stránek a internetu pak budou poskytovány další související služby. Zpracování je založeno na oprávněném zájmu provozovatele webových stránek.

Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, avšak upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek. Shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) společností Google a zpracování těchto údajů společností Google můžete zabránit také stažením a instalací doplňku prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: Doplněk prohlížeče pro deaktivaci služby Google Analytics.

Kromě toho nebo jako alternativu k doplňku prohlížeče můžete sledování pomocí služby Google Analytics na našich stránkách zabránit kliknutím na tento odkaz. Tím se do vašeho zařízení nainstaluje soubor cookie pro odhlášení. Tím zabráníte shromažďování údajů službou Google Analytics pro tuto webovou stránku a pro tento prohlížeč v budoucnu, dokud bude soubor cookie nainstalován ve vašem prohlížeči.

 

Použití Google ReCaptcha

Integrujeme funkci pro rozpoznávání botů, např. pro zadávání údajů do online formulářů („ReCaptcha“) poskytovatele Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zásady ochrany osobních údajů: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Právní základ:

Právním základem pro integraci Google ReCaptcha a související přenos údajů společnosti Google je váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO).

Příjemce:

Při návštěvě webových stránek obdrží společnost Google informaci, že jste navštívili příslušnou podstránku našich webových stránek. K tomu dochází bez ohledu na to, zda společnost Google poskytuje uživatelský účet, přes který jste přihlášeni, nebo zda žádný uživatelský účet neexistuje. Pokud jste přihlášeni ke službě Google, budou vaše data přiřazena přímo k vašemu účtu.

Pokud nechcete mít přiřazení ve svém profilu Google, musíte se před aktivací tlačítka ze služby Google odhlásit. Společnost Google ukládá vaše údaje jako profily používání a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo přizpůsobení svých webových stránek vašim potřebám. Takové vyhodnocení se provádí zejména (i u nepřihlášených uživatelů) za účelem poskytování reklamy podle potřeb a informování ostatních uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na našich webových stránkách. Máte právo vznést námitku proti vytvoření těchto uživatelských profilů a pro uplatnění tohoto práva musíte kontaktovat společnost Google.

Doba skladování:

Prostřednictvím integrace Map Google neshromažďujeme žádné osobní údaje.

Převod do třetí země:

Společnost Google zpracovává vaše údaje v USA a přihlásila se ke Štítu na ochranu soukromí EU_USA https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Odvolání souhlasu:

Pokud si nepřejete, aby společnost Google shromažďovala, zpracovávala nebo používala údaje o vás prostřednictvím našich webových stránek, můžete v nastavení prohlížeče deaktivovat JavaScript. V takovém případě však nebudete moci naše webové stránky používat nebo jen v omezené míře.

Předepsané nebo vyžadované ustanovení:

Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné, založené výhradně na vašem souhlasu. Pokud zabráníte přístupu, může to mít za následek funkční omezení webových stránek.

Zásady ochrany osobních údajů pro používání WP Statistics

Tyto webové stránky používají analytický plugin WP Statistics pro WordPress. Poskytovatelem tohoto zásuvného modulu je https://wp-statistics.com.

Z údajů jsou sestaveny jednoduché statistiky v anonymizované podobě. Za tímto účelem se nevytvářejí žádné profily používání a nenastavují se žádné soubory cookie. Veškerá data shromážděná službou WP Statistics jsou na tomto webovém serveru uložena zcela anonymně. Osobní identifikace návštěvníka proto není možná, a to ani zpětně.

Změna našich zásad ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo upravit toto prohlášení o ochraně osobních údajů tak, aby vždy odpovídalo aktuálním právním požadavkům, nebo za účelem provedení změn našich služeb v prohlášení o ochraně osobních údajů, např. při zavádění nových služeb. Nové zásady ochrany osobních údajů se pak uplatní při vaší další návštěvě.

Dotazy na pověřence pro ochranu osobních údajů

Máte-li jakékoli dotazy týkající se ochrany údajů, napište nám e-mail nebo se obraťte přímo na osobu odpovědnou za ochranu údajů v naší organizaci:

Výkonný ředitel:
Alexander Schopf
E-mail: info(at)schopf-hygiene.de