Otisk

Informace podle § 5 TMG:

Výkonný ředitel:
Alexander Peter Arthur Schopf

Pokud nám chcete napsat, pošlete své požadavky na adresu:

Arthur Schopf Hygiene GmbH & Co KG
Pfaffensteinstr. 1
83115 Neubeuern
Německo

Můžete nás kontaktovat na telefonním čísle:
Telefon: + 49 8035 / 90260
Fax: + 49 8035 / 90260

Můžete nás také kontaktovat e-mailem na adrese:
info(at)schopf-hygiene.de

Identifikační číslo pro daň z obratu podle § 27a zákona o dani z obratu:
DIČ: DE814112658
Sídlo: Neubeuern
Místem plnění a soudní příslušností je Rosenheim, pokud jsou naše nároky uplatňovány v řízení o oddlužení; Rosenheim je navíc místem soudní příslušnosti pro transakce s registrovanými obchodníky.
Za novinářsko-redakční obsah odpovídá:

Arthur Schopf

Použité obrázky:
Arthur Schopf Hygiene GmbH Co.KG, aboutpixel.de, photocase.de, fotocommunity.de

Odmítnutí odpovědnosti:

Odpovědnost za obsah

Obsah našich stránek byl vytvořen s maximální péčí. Nemůžeme však převzít žádnou odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu. Jako poskytovatel služeb jsme v souladu s § 7 odst. 1. Společnost TMG odpovídá za svůj vlastní obsah na těchto stránkách v souladu s obecnými právními předpisy. Podle §§ 8 až 10 TMG však nejsme jako poskytovatel služeb povinni sledovat přenášené nebo ukládané informace třetích stran ani vyšetřovat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost. Povinnosti odstranit nebo zablokovat používání informací v souladu s obecnými právními předpisy tím nejsou dotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná až od okamžiku, kdy se dozvíte o konkrétním porušení. Pokud se o takovém porušení dozvíme, okamžitě tento obsah odstraníme.

Odpovědnost za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto za tento externí obsah nemůžeme převzít žádnou odpovědnost. Za obsah odkazovaných stránek vždy odpovídá příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky byly v době odkazování zkontrolovány z hlediska možného porušení právních předpisů. Nelegální obsah nebyl v době propojení rozpoznatelný. Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek však není bez konkrétních indicií porušení zákona rozumná. Pokud se dozvíme o jakémkoli porušení zákona, okamžitě takové odkazy odstraníme.

Autorská práva

Obsah a díla vytvořená provozovateli stránek na těchto stránkách podléhají německému autorskému právu. K reprodukci, úpravám, šíření a jakémukoli využití nad rámec autorského zákona je nutný písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopírování této stránky je povoleno pouze pro soukromé, nekomerční použití. Pokud obsah této stránky nebyl vytvořen provozovatelem, jsou autorská práva třetích stran respektována. Jako takový je označen zejména obsah třetích stran. Pokud se přesto dozvíte o porušení autorských práv, informujte nás o tom. Pokud se dozvíme o jakémkoli porušení, okamžitě takový obsah odstraníme.

[gzd_complaints]